Red Bull

Kao svetski lider u kategoriji energetskih napitaka Red Bull takođe predstavlja firmu s najinovativnijim marketing tehnikama u 21.vijeku. Red Bull je Austrijska kompanija osnovana 1987. godine a u našoj ponudi može se naći cjelokupan Red Bull portfolio.